Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


JUNIOR G BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 81.  YU CHENG Ooi MAS MAS 1. 1. 68 2Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 78.  TAN CHEN JOE DANTON MAS MAS 2. 1. 55 3
2. 79.  THIN LEN Bryna Ng MAS MAS 1. 4. 42 5
3. 77.  BIN SHAHRIMI JEFRIZAL Shahrief Ziqri MAS MAS 3. 3. 26 6
4. 74.  MOHD KAMAL Adiputra Amirul MAS MAS 5. 2. 21 7
5. 75.  PANEER SALVAM Eshwar MAS MAS 4. 5. 8 9
6. 80.  XI-ANN Goh MAS MAS 6. 6. 12

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 78.  TAN CHEN JOE DANTON MAS MAS 2. 1. 55 3
2. (3.) 77.  BIN SHAHRIMI JEFRIZAL Shahrief Ziqri MAS MAS 3. 3. 26 6
3. (4.) 74.  MOHD KAMAL Adiputra Amirul MAS MAS 5. 2. 21 7
4. (5.) 75.  PANEER SALVAM Eshwar MAS MAS 4. 5. 8 9

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (2.) 79.  THIN LEN Bryna Ng MAS MAS 1. 4. 42 5
2. (6.) 80.  XI-ANN Goh MAS MAS 6. 6. 12Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 70.  LAU Newjoe MAS MAS 1. 1. 68 2
2. 67.  WAN FAIZAL Wan Arif MAS MAS 2. 2. 42 4
3. 69.  FANG Ze Zeng MAS MAS 3. 3. 26 6
4. 68.  OH Jack Han Yuan MAS MAS 5. 4. 8 9
5. 72.  NG THIN LUN BRYNA MAS MAS 4. 5. 8 9
6. 71.  JUN HAO Marcus Tan MAS MAS 6. 7. 13
7. 73.  WEI THENG Celeste Chow MAS MAS 7. 6. 13

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 70.  LAU Newjoe MAS MAS 1. 1. 68 2
2. (2.) 67.  WAN FAIZAL Wan Arif MAS MAS 2. 2. 42 4
3. (3.) 69.  FANG Ze Zeng MAS MAS 3. 3. 26 6
4. (4.) 68.  OH Jack Han Yuan MAS MAS 5. 4. 8 9
5. (5.) 72.  NG THIN LUN BRYNA MAS MAS 4. 5. 8 9
6. (6.) 71.  JUN HAO Marcus Tan MAS MAS 6. 7. 13

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (7.) 73.  WEI THENG Celeste Chow MAS MAS 7. 6. 13Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 65.  TAN Dione, Shu Yen MAS MAS 1. 1. 68 2
2. 66.  NICOLE CHAN Shee Teng MAS MAS 2. 4. 29 6
3. 63.  SEE WAN NI SEE MAS MAS 4. 2. 29 6
4. 64.  CHAN Kynie MAS MAS 3. 3. 26 6Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 62.  QI JUN Sean Yeo MAS MAS 2. 1. 55 3
2. 60.  AMEER IMAN Mohamad MAS MAS 1. 3. 47 4
3. 59.  WAN FAIZAL Wan Akif MAS MAS 5. 2. 21 7
4. 61.  BIN SHAHRIMI JEFRIZAL Shahriez Danial MAS MAS 3. 4. 21 7Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


LADIES
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 55.  CHONG Anja MAS MAS 1. 1
2. 56.  CHIN Ashley, Sook Hui MAS MAS 2. 2
3. 57.  LOKMAN Nor Marissa Alia MAS MAS 3. 3
4. 58.  CHONG NA YA Nadja MAS MAS 4. 4Malaysia National Short Track Championship, Malaysia, 15.07. - 16.07.2017


Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 50.  WONG De-Vin MAS MAS 1. 1. 68 2
2. 52.  ARIFF RASYDAN Mohamad MAS MAS 2. 2. 42 4
3. 54.  KHALIL Khairil Ridhwan MAS MAS 3. 4. 21 7
4. 53.  MOHAMAD HAZIM SYAHMI SHAHRUM MAS MAS 5. 3. 18 8
5. 51.  CHAN WEI ZHEN Vincent MAS MAS 4. 5. 13 9